Stilteretraite in Assisi

Stilteretraite in één oogopslag:

• Deze website beschrijft de inhoud van een Stilteretraite
• Deelname vereist geen voorafgaande ervaring
• De Stilteretraites gaan hoofdzakelijk door in Assisi, Italië
• Het Silent Retreat Center in Assisi biedt elke maand (mei-sept) een 7-dagen Stilteretraite aan
• Het is ook mogelijk ons te bezoeken voor een Individueel Retraite Verblijf.

Een Stilteretraite

Eenvoudig aanwezig zijn,
daar waar hemel en aarde elkaar ontmoeten,
genieten van de grote vrijheid niets te moeten,
en vooral ons niet hoeven bezig te houden met onze persoonlijkheid.

Zich verbinden met de puls van het leven,
meevloeien met de stroom,
luisteren in plaats van te praten,
en aangezien niemand spreekt – is het stil…

Met een Stilteretraite stoppen we onze dagelijkse bezigheden om met volle teugen te kunnen genieten van het Hier en Nu.

Stilteretraite in Assisi
Stilteretraite Assisi

Een Stilteretraite brengt ons terug naar de bron

In ons dagelijks leven zijn we meestal bezig met ”Doen”. Dat laat ons overleven in een drukke wereld en geeft ons een basis voor een rijk leven. Soms beleven we nochtans een zekere vorm van onrust wanneer we ons even willen ontspannen. Een ononderbroken gedachtenstroom domineert ons dan en houdt ons lang weg van het ”Aanwezig Zijn”.

Een Stilteretraite toont ons de weg naar onze Oorspronkelijk Kern.

Deelnemen aan een Stilteretraite

Beslissen om deel te nemen aan een stilteretraite – vooral wanneer je de begeleiders of de andere deelnemers niet van tevoren kent – vereist een zekere mate van moed en vertrouwen.

Je hoeft je echter geen zorgen te maken: tijdens een Stilteretraite hoeven we niet gezien of gehoord te worden.

Dit kan misschien eng aanvoelen maar kan ook erg bevrijdend zijn. Niets te hoeven en jezelf de toelating geven om “gewoon te zijn” zonder indruk te hoeven (of willen) maken geeft enorm veel plaats en ruimte om …gewoon te zijn.

Een intense belevenis van het moment

Als we het erover eens zijn dat we niets moeten doen of bewijzen, kan de energie die we gewoonlijk gebruiken om met anderen te communiceren, op een andere manier gebruikt worden. 

Een intense sfeer is opgebouwd waardoor bewustwording van de eenvoudigste ervaringen wordt verhoogd: geuren, lichtinval, warmte of koude, je eigen lichaamsbewustzijn en de omgeving.

 

De puls van het Leven

De dynamiek van een Stilteretraite kan worden vergeleken met een voortdurende slingerbeweging van het ene uiterste tot het andere: inademen en uitademen, focuseren en los laten, deelnemen als individu in een groep.

Aandacht geven aan deze dualiteit geeft de kans het stille middenpunt te vinden en er blijvend te vertoeven…

Het programma van een stilteretraite

Wanneer we ons overgeven aan een vastgelegd programma zetten we onze eigen eindeloze reeks van overwegingen buiten spel: “Zou ik dit of dat liever doen in plaats van deel te nemen aan de groepsmeditatie, zou ik liever nog een beetje langer blijven zitten of zou ik misschien liever wat meer rondwandelen…”

Al deze overwegingen over “I, Me & Myself” worden opzij gezet door het aanvaarden van een vastgelegde structuur.

Anderzijds lijkt het ons even belangrijk het vasthouden van de discipline niet te overdrijven. Zo een gedachtengang zou ons dan op een nieuwe – en meer subtiele – manier weer beginnen te domineren en dat is waar we juist willen aan ontsnappen.

Daarom zijn onze meditatiesessies samengesteld uit korte sequenties van 20 minuten. Het eist niet veel om gedurende 20 minuten stil te zitten – langer kan ongemakkelijk zijn. Het is ook niet te veeleisend om de walking-meditatie gedurende 20 minuten te doen.

Het idee is om sequenties te hebben die een mooi gevoel van afwisseling geven, elke keer opnieuw de ervaring van een bevrijding geven zonder een inspanning te leveren of te moeten volharden.

Stilte & stil zitten

Gedurende een Stilteretraite hopen we een situatie te creëren waar “niets moet gebeuren” – wat dan resulteert in “stil zitten”. Het is niet het “stil zitten”, dat op zichzelf het doel is. Het idee is om te vallen in een staat waar je je niet wenst te bewegen!

Hetzelfde geldt voor “niets te zeggen”. Ook dit is niet het doel op zichzelf. Theoretisch kan er eigenlijk gesproken worden tijdens een Stilteretraite. Het is echter aan elke deelnemer om te beoordelen waarom er iets gezegd moet worden: is het informatie die nuttig en noodzakelijk is? Als dat zo is staat er niets in de weg om te spreken en wordt je niet verondersteld te fluisteren.

Onze ervaring is dat het eigenlijk heel gemakkelijk is om in die stille ruimte te vallen. Het grootste deel van onze dagelijkse gesprekken komt immers uit een wens om onze meningen, houdingen, gedachten of gevoelens te delen. Dit zijn precies de kwesties waarvan we een pauze nemen tijdens een Stilteretraite: “Vandaag hoef ik geen mening over iets te hebben”

De Meditaties tijdens een Stilteretraite

Voor de stilte-meditatie geven we bewust geen aanwijzing. We vertrouwen er immers op dat de magische energie hier in Assisi haar werk doet.

Onze leraar Michael Barnett zegt dat hij zelf nooit mediteert – en ja, hij bevindt zich meestal in de meditatieve toestand, maar dit is niet het resultaat van meditatie – eerder door het leven te verwelkomen zoals het zich nu aanbiedt … en dat leidt dan tot een diepe rust.

U kunt uw eigen favoriete techniek gebruiken of “Gewoon Zijn”. Indien u het echter wenst kunnen we u individueel aangepaste aanwijzingen geven.

• Walking-meditatie wordt beoefend door boeddhistische monniken en nonnen. Een pad van ongeveer 10 meter waar je langzaam heen en weer wandelt. Elke stap wordt intens ervaren: de hiel raakt zacht de grond, daarna de voetzool die zacht wordt gemasseerd, de tenen die voorzichtig de voet naar achter duwen en uitgangspunt nemen voor de volgende stap en de volgende en de volgende … met voortdurend focus op de ademhaling.

• Camino-Walk wordt beoefend tijdens de twee lange wandelingen gedurende de Stilteretraite. We verbinden ons met het ritme en de voortdurende beweging van het wandelen. Ook hier “worden we gewandeld” met voortdurend aandacht aan aarding en ademhaling.

Meer informatie: Silent Retreat Center